Hava Tankı - Hava deposu

 Hava deposu kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar.

Hava deposu kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline bağlı olarak saptanır. Hava deposunun litre olarak kapasitesi kompresörün litre/saniye olarak kapasitesinin 6 katından 10 katına kadar seçilebilir. Hava deposunun ikinci faydası; hava içindeki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun (kondenstatın) boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Nemin yoğuşması sonucunda hava deposu dibinde toplanan su traplar (otomatik tahliye aygıtları) vasıtasıyla sistem dışına atılmalıdır.

 Hava deposu mümkünse o tesisdeki en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortam havası korozyon yapıyorsa, hava deposunun özel bir astar boya ile boyanması gerekir. Gerekirse, hava deposu yapılmadan(alınmadan) önce depo üreticisinden yada distribütöründen tavsiye istenmelidir.

Hava deposunun üzerinde emniyet valfi, manometre, kontrol deliği, boşaltma (drenaj) deliği ve tanıtıcı plaket olmalıdır (BS 5169 ve BS 6244). Deponun destek (taşıma) ayakları olmalıdır. Hava deposu basınçlı hava tesisindeki yerine depo gövdesinin tamamına erişecek ve inceleyebilecek şekilde monte edilmelidir.

Hava deposu kullanıldığı ülkedeki standardlara (talimatnamelere) uygun olmalıdır. Hava deposu ihraç edilecekse, deponun ihraç edileceği ülkenin adı depo üreticisine bildirilmelidir. Bu bildirim depo siparişi uygulamaya sokulmadan önce yapılırsa, deponun kullanılacağı ülkeye göre dizayn edilmesi için yeterli zaman bırakılmış olur.

Aralıklı ve aşırı yüksek hava talebi olan yerlerde, hava deposu kullanılması dolayısıyla, talep edilen hava debisinden daha küçük kapasiteli kompresör seçilebilir. Hava deposu kompresör kapasitesini aşan ama sürekli olmayan hava talebini karşılar. Hava deposunun hacmi talep süresince basıncı izin verilen en düşük değerin altına düşürmeyecek şekilde belirlenir. Hava deposunun depolama kapasitesi yukarıda belirtilen basınç alt limitini koruyabilmek için gerekli serbest hava miktarına karşılık gelmelidir.
Hava deposu tesis edilirken, doğru işlem yapabilmek için, kompresör ve/veya hava deposu üreticisine yada bunların distribütörüne danışılması tavsiye edilir